Please use Portrait Orientation
0

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy. By staying at our site we understand that you accept this policy.

Close Close Close
Scroll naar beneden

PROJECT TRANSPORT

Wij verzorgen complexe vrachtprojecten waarvoor deskundigheid en een all-round, slimme voorbereiding een vereiste is.

Wij vinden uw optimale route en alle essentiële vervoersinfrastructuur

Werk op project

Goederenprojecten zijn qua logistiek vaak het meest complex. Onze diensten omvatten de bouw van tijdelijke kraanligplaatsen, het Ro-Ro-lossen van zwaar / bovenmaats materieel, bouw van tijdelijke wegen en de versterking van de brugstructuren. Verder verzorgen we de douaneinklaring en het algehele projectbeheer.

Wij verzorgen Onze dienstverlening

Vrachtprojecten over zee en binnenwateren

 • Vrachtverzameling vindt plaats in de Europese havens.
 • Zwaar materieel wordt vervoerd met speciale kraanschepen — ook via de noordelijke zeeroute.
 • Vrachttransport via binnenwateren van Europa en Azië op zee- en binnenschepen / pontons. Ro-Ro laden en lossen ook beschikbaar.
 • Voltooiing van de vrachtplannen, vrachtbevestiging en laad- en losmethoden.

Wereldwijde vracht

Wegvervoer van superzware vracht

 • Wij zijn in staat ladingen te vervoeren met een gewicht tot maar liefst 1.300 ton.
 • Verzorgen projectontwikkeling voor zware en super-oversized materieel, coördinatie met weg / politiediensten en het verkrijgen van bijbehorende transportvergunningen.
 • In kaart brengen van wegen en routes, inclusief eventuele bruggen en andere bouwstructuren / objecten die een uitdaging vormen.

Spoorwegvervoer van bovenmaatse uitrusting

 • Vrachtplanning van goederen met een gewicht tot maar liefst 500 ton, met behulp van gespecialiseerde rail-operators.
 • Zorgvuldige selectie van de rail-operators, de voorbereiding en planning van het laden.
 • Vervoer per spoor van oversized lading.

Complexe turnkey-projecten

 • Uitwerken van alle logistiek en planning voor deur-tot-deur transport.
 • Breed toepassingsgebied (Europa, Azië, Rusland, GOS en moeilijk bereikbare locaties).
 • Gehele aangepaste transportvloot (BTT, inklaring en classificatie-oplossingen).

Onze aanpakProjectrealisatie

 1. Verwerking van de input

  Deze stap vereist een gedetailleerde beschrijving van het project met de volgende informatie: gewicht en afmetingen van de lading, de datum van verzending, laden venue, tekeningen van zware en grote apparatuur, bestemmingspunt coördinaten voor elke client voorkeur wat betreft de volgorde van aflevering.

 2. Ontwikkeling van een logistieke oplossing

  Gebaseerd op de project-input, bepalen we een optimaal transportplan. Logistiek houdt rekening met criteria zoals leversnelheid en vervoerskosten, waarbij veiligheid en kwaliteit tegelijkertijd onaangetast blijven.

 1. Projectuitvoering en bewaking

  De kritieke fase is het daadwerkelijke vrachtvervoer. Onze grondige voorbereiding, tijdens de vorige stappen, zorgt dat uw verzending veilig en op tijd aankomt.

 2. Voorbereidingstijd

  Normaliter begint projectvoorbereiding al een jaar van tevoren. Technische documentatie, coördinatie met overheids- en privéorganisaties, aanleg van infrastructuur en het verzorgen van inklaringsdocumenten is namelijk tijdrovend.

Neem contact met ons op+49 208 782 22 930